Kind- en

jongeren
COACHING

 

DeesenCOaching logo.png

Bij Dees gaan we uit van mogelijkheden en kansen. Wat werkt wel en waar is iemand goed in. Gedrag realiseren dat het actief en zelfstandig werken van een kind/jongere bevordert.

Wij staan voor persoonlijke groei en bewustwording. Jezelf kunnen zijn en het gevoel hebben dat je er mag zijn. Wij menen dat talenten en kwaliteiten beter benut kunnen worden.

 
Coaching is een manier om individuele ontwikkeling te ondersteunen en groei te realiseren. Hierbij zijn competenties essentieel. Competenties zijn vaardigheden die bepalend zijn voor het handelen in een bepaalde situatie. De rol van de coach is aanmoedigen, begeleiden en faciliteren van het leren, het ontwikkelen en benutten van die vaardigheden en kwaliteiten.

 

Het doel is om het geloof in eigen kunnen te laten groeien. Verantwoordelijkheid leren nemen en moeilijke situaties niet meer uit de weg gaan. Daarmee neemt de zelfsturing toe.


Ons vertrekpunt is om op zoek te gaan naar de persoonlijke talenten en successen.
Want het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans!

WERKWIJZE

Doelen stellen

Samen doelen bepalen geeft richting aan leren en ontwikkeling:

   1. Wat wil je bereiken?

   2. Het pad visualiseren

   3. Hoe houd je dat bij?

Ondersteuning

De rol van de coach is aanmoedigen, begeleiden en faciliteren van het leren, ontwikkelen en benutten van de vaardigheden en kwaliteiten

Feedback

Feedback op proces en niet op prestaties. Bewust worden van eigen
ontwikkeling in de richting van het gestelde doel
.

Zelfreflectie

Kritisch leren nadenken over je eigen handelen en gedrag. Zo krijgt een kind/jongere meer inzicht en grip op eigen ontwikkeling en groei.

HULPVRAGEN

BOOSHEID

PESTEN

SOCIALE MEDIA

VERDRIET

ONZEKERHEID

BOOSHEID

PESTEN

SOCIALE MEDIA

VERDRIET

ONZEKERHEID

ONDERPRESTEREN

SNEL AFGELEID

AGRESSIE

CONCENTRATIE

FAALANGST