Voor Ouders

We starten met een intakegesprek met ouders en leerling. In dit gesprek worden de behoeften besproken en wordt overlegd welke aanpak gewenst is. We bepalen samen de doelstellingen en hoe vaak de leerling zal komen. Onze ervaring is dat in het begin minstens drie dagen per week begeleiding nodig is.

Huiswerkbegeleiding wordt gegeven in kleine groepjes van maximaal vijf leerlingen. Het is ook mogelijk om individuele bijles te volgen in een bepaald vak. Deze wordt gegeven door leraren of ouderejaars studenten. 

We werken met een eigen leerlingvolgsysteem HOMi waarin we de planning en ontwikkelingen  van onze leerlingen bijhouden. Er is een automatische koppeling met Magister. Soms kan het nodig zijn om contact te leggen met school en mentor om een compleet beeld te krijgen. Daarvoor vragen wij uiteraard uw toestemming. 

De coördinator stuurt de leerlingen aan en houdt hun ontwikkeling in de gaten. Zij is tevens aanspreekpunt voor de kinderen en ouders. Wij hebben graag regelmatig contact met ouders. Er zijn een aantal vaste momenten in het jaar, maar als er een aanleiding voor is nemen we ook rechtstreeks contact met u op.

We zorgen ervoor dat de leerling zich prettig voelt en in alle rust aan de slag kan. Voor limonade, thee, fruit en een gezonde snack wordt gezorgd.