Nieuwe locatie huiswerkbegeleiding Staalkade

de papieren weekplanner, de 'bijbel' van Dees

Dees Amsterdam werkt nog steeds met de papieren weekplanner. Naast de dagelijkse update via HOMI blijkt dat de leerlingen erg gebaat zijn met het leren plannen met een papieren weekplanner. 

Bijles

Bijles

Het achterlopen in bepaalde vakken geeft onnodig veel stress, en dankzij een aantal bijlessen kunnen we in korte tijd het zelfvertrouwen weer verder opbouwen. We werken hier volgense de drie-stappen methode. De eerste stap is extra persoonlijke begeleiding en uitleg, daarnaast gaan we over tot het aanbieden van extra oefenstof en oefenen we schriftelijke overhoringen en examens. 

100% slagingspercentage bij Dees

Wij zijn MEGATROTS  op onze eindexamenleerlingen. Ze zijn allemaal, zonder een herkansing in een keer geslaagd voor hun examens, wat maakt dat we 100% slagingspercentage hebben. Wij zijn superblij dat het harde werk van de leerlingen, en van al onze begeleiders, op deze manier beloond wordt!

 

 

Help mijn kind moet Leren Leren

Help mijn kind moet Leren Leren

‘help mijn kind moet leren leren’ Cognitieve wijsheden voor de hedendaagse scholier, en hoe voor de kerst onvoldoendes weer voldoendes worden! In veel opzichten zijn de leerlingen van nu stappen verder dan onze generatie. In een wereld waarin alles voor handen ligt, verdienen kinderen sterke begeleiding.

Start samenwerking leerlingvolgsysteem HOMi

Vanaf de zomer 2018 werkt Dees met een eigen leerlingvolgsysteem HOMi waarin we de planning en ontwikkelingen van onze leerlingen bijhouden. Er is een automatische koppeling met Magister, en ouders ontvangen iedere dag een lessamenvatting. Maar hoe ziet dit er uit en wat houdt het precies in? 

Kind aan huiswerk

Kind aan huiswerk - artikel Parool

Huiswerk maken met medescholieren in een andere huiskamer dan die van jezelf: dat is de opzet van onder meer Dees Amsterdam. Met kater Jack, noodles en een kop thee op tafel is er altijd iemand in de buurt die je wat kunt vragen. Het bijzondere aan deze locatie is vooral de huiselijke sfeer. Elke dag zitten er maximaal 20 kinderen te studeren. 

 

Eerste hulp bij huiswerk

Eerste hulp bij huiswerk - JMMagazine

De overgang van basisschool naar middelbare school valt veel kinderen zwaar. Kinderen die op de basisschool altijd goede resultaten haalden, en prima scoorden op hun cito-eindtoets kunnen er op de basisschool opeens minder van bakken. En dit veroorzaakt thuis veel stress.