Methode

Op de middelbare school wordt er veel gevraagd van leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ervan bewust worden dat ze zelf hun schoolresultaten kunnen verbeteren. Huiswerkbegeleiding op maat kan hierbij helpen.

Met een schematische aanpak en de juiste organisatie van het huiswerk leren kinderen hun taken zelf te regisseren. We gebruiken de Pomodoro techniek om geconcentreerd te kunnen werken. Hierdoor ontstaat de rust om zelfverzekerd en gemotiveerd een basis te leggen voor de toekomst.

Vanaf de zomer 2018 werkt Dees met een eigen leerlingvolgsysteem HOMi waarin we de planning en ontwikkelingen van onze leerlingen bijhouden. Er is een automatische koppeling met Magister, en ouders ontvangen iedere dag een lessamenvatting.

Hiermee wordt het inplannen van huiswerk nog eenvoudiger en kan iedereen (kind, begeleiders en ouders) in één oogopslag zien wat de stand van zaken is. Zo wordt het plannen routine en kost het op den duur slechts een paar minuten per dag. 

De focus bij huiswerkbegeleiding ligt op plannen, organiseren, samenvatten, het leren voor een toets en geconcentreerd werken.