De woonkamer van DEES: waar nieuwsgierigheid blijft

De moeilijkste opgave voor de leraar is het plezier in het leren niet te bederven.
Bertrand Russell

We leven in een wereld waarin 24/7 informatie op ons afkomt en over datgene waar je het fijne van wil weten, altijd méér te vinden is. Voor de generatie die nu de middelbare school bezoekt is dat een volstrekte vanzelfsprekendheid. Gevolg hiervan is dat wij deze pubers maar al te makkelijk overschatten. Schoolsystemen dwingen hen tot zelfstandigheid en gaan er soms te makkelijk vanuit dat kinderen daar uit zichzelf wel komen. En hoe graag je ook wil helpen, als ouder mag je je natuurlijk vooral nergens mee bemoeien! Waarom zou er nog begeleiding nodig zijn?

Juist in een wereld waarin alles voor handen ligt, verdienen kinderen sterke begeleiding! Want als ze niet met regelmaat bevestigd worden in waar ze goed in zijn en geholpen met wat beter mag, kan alle nieuwsgierigheid  die ze van nature hebben wegebben.

Een groot deel van ons team bestaat uit academische studenten, die hun aanstekelijke nieuwsgierigheid nooit kwijt zijn geraakt. De middelbare school en alles wat daarbij komt kijken ligt nog vers achter hen. Daardoor kunnen ze niet alleen inhoudelijk uitstekend helpen, maar kan er op een vanzelfsprekende manier gecommuniceerd worden. Hier word je dus begrepen.

In huiswerkbegeleiding staan vijf zaken centraal:

Vreemde ogen dwingen
At je kind vroeger ook zo braaf de boontjes op bij de buren, maar werden die thuis consequent geweigerd? Huiswerk maken onder begeleiding van een vreemde toont opvallend veel overeenkomsten met het eerdere eetpatroon. Hier gaan we geen moeilijke discussies met elkaar aan, het is duidelijk waarvoor je komt.

In een positieve leeromgeving stimuleren leerlingen elkaar
Er heerst een vriendschappelijke sfeer bij ons; soms worden hier ook daadwerkelijk vriendschappen voor het leven gesloten. Wie z’n huiswerk echter niet serieus neemt, wordt door de andere leerlingen vreemd aangekeken. Ze zitten hier immers allemaal met een gezamenlijk doel: focussen op schoolwerk. Weinig werkt stimulerender dan de positieve leerhouding van leeftijdgenoten!

Kortetermijndenken 
Leerlingen gaan voor het eerst naar de middelbare school en worden daar direct op de proef gesteld. Het is ook de periode dat de hormonen op het lichaam en de hersenen inwerken en voor gedragsveranderingen zorgen. Dit zorgt voor het bekende pubergedrag.

De meeste pubers denken alleen op de korte termijn. Het overzien van consequenties lukt niet, omdat het totaalplaatje dan troebel wordt. Ze zien lage cijfers ook niet als hun probleem. In de huiswerkbegeleiding kijken wij natuurlijk wel wat de langetermijnaanpak van een leerling is, maar werken we met een kortetermijntechniek.

Leerstof in mootjes hakken (niet meer dan veertig woorden op een dag uit je hoofd leren, bijvoorbeeld) zorgt ervoor dat je niet in de stof hoeft te verdrinken, maar dat het weer behapbaar wordt. Zodra de leerlingen dat onder de knie krijgen, kunnen ze makkelijker voldoendes halen. Vervolgens kijken we welke strategie we gaan inzetten om het vol te houden. Zo kunnen ze zichzelf niet meer voor de gek houden.

‘Leren leren’
Een leerling die een uur boven een boek hangt, om vervolgens niet te kunnen zeggen wat hij gelezen heeft… Vaak is het geen onwil of luiheid, maar wordt er juist enorm veel tijd en energie in het leerwerk gestoken en werkt het daarom des te demotiverender als dat tot teleurstellende resultaten leidt. De leerling gaat denken dat-ie dom is, terwijl het enige wat ontbreekt de juiste aanpak is om met de leerstof om te gaan. 

Het gaat erom dat leerlingen heel gericht vertrouwd raken met dit soort vaardigheden. Zo hebben we soms geen antwoord op een vraag, maar kunnen we laten zien hoe je achter een antwoord kan komen. Leerlingen worden op deze manier niet alleen met de voorbereidingen voor die ene toets van volgende week, geholpen maar nee, het ‘leren leren’ is iets waar je de rest van je leven profijt van hebt!

Efficiëntie is rust leren nemen
Zo snel mogelijk al je huiswerk er doorheen willen jagen om er daarna vanaf te zijn, het is heel begrijpelijk, maar heeft vaak geen enkele zin en kan zelfs averechts werken. Rustg opstarten is belangrijk, met een warme kop thee en iets te eten. We kletsen even wat, want het leven is meer dan huiswerk alleen. Daarna gaan we geconcentreerd aan de slag. Met regelmaat wordt er een pauze genomen - even een potje pingpongen in de tuin, of een tijdschrift lezen in onze zithoek - om je hoofd leeg te maken en daarna weer zo efficiënt mogelijk aan de slag te gaan. Leerwerk blijft zo langer hangen, onnodige stress wordt tot een minimum gebracht.

Maak het leren leuker en het leven makkelijker.