Eindejaarstraining bij Dees Amsterdam

Uw kind zit in groep 8, alweer het laatste basisschooljaar waarin de keuze voor het Voortgezet onderwijs gemaakt wordt. Een spannend jaar waarin zowel ouders als kinderen een verhoogde druk kunnen ervaren. Ondanks het toegenomen belang van het basisschooladvies voor toelating, blijft het belangrijk goed voorbereid aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs te beginnen. 

Bij onze aanpak staat het aanleren van vaardigheden en het wegnemen van toetsangst centraal, niet het aanleren van een trucje. Gedurende het hele schooljaar maken we in groepjes van 2/3 kinderen opdrachten voor taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en begrijpend lezen.

Door het herhalen van oude Cito-toetsen oefenen we de vraag-stelling. Met een proef-Cito weten we waar eventuele problemen zich voordoen om daarop te kunnen concentreren. Als uw kind lager scoort dan gemiddelde schoolprestaties of moeite heeft met de manier van vragen stellen gaan we hier gericht werken en zal uw kind uiteindelijk met meer vertrouwen de eindtoets op school maken.

"Dankzij de eindejaarstraining bij Dees heb ik een VWO-advies gekregen"

 Eindejaarstraining bij Dees Amsterdam:

  • Individueel intake-gesprek samen met ouders
  • Werken in groepjes van 2-3 olv een ervaren docent 
  • Gedurende het hele schooljaar 
  • Proef-Cito en nabespreking
  • Materiaal wordt verstrekt door Dees Amsterdam
  • Gezonde snack tijdens de pauze