Wat als je kind goede cijfers haalt maar in een bepaald vak erg achterloopt. Er kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Het vak ligt minder goed: beta's versus alfa's, of de lesstof wordt niet voldoende aangeboden op school. Of de leerling heeft er meer aandacht voor nodig. Om de kennis in korte termijn bij te spijkeren biedt Dees ook bijlessen aan voor alle vakken.. 

En ook hier geldt: vreemde ogen dwingen. Het is nu eenmaal makkelijker om bij een vreemde een vraag vaak te herhalen en te durven falen. 

We werken hierbij volgens een vaste drie-stappen methode. De eerste stap is extra persoonlijke begeleiding en uitleg, daarnaast gaan we over tot het bieden van extra oefenstof en oefenen we schriftelijke overhoringen en examens. 

Gemiddeld zijn er enkele maanden nodig om de kennis bij te kunnen spijkeren. Een leerling komt iedere week 90 minuten om 1 op 1 met een begeleider aan de lesstof te werken.